Sunnfjord kommune Brann og redning

Sunnfjord brann og redning søker etter

Branninspektør

Sunnfjord Brann og redning har 6 brannstasjonar med omlag 70 deltidstilsette og hovudbrannstasjonen i Førde har dagkasernering.

Einginga skal ha 8,5 årsverk innan brannførebygging.

Vi har ledig 100 % fast stilling for branninspektør

 

Arbeidsoppgåver i stillinga er mellom anna:

 • brannførebyggande informasjons- og motivasjonsarbeid.
 • gjennomføre tilsyn i særskilde brannobjekt og andre risikoobjekt
 • gjennomføre kurs- og instruktøroppdrag
 • bistå i brannteknisk byggesakshandsaming
 • andre oppgåver relatert til brannførebyggande arbeid
 • andre oppgåver som kan bli tillagt stillinga

Krav til søkar:

 • relevant høgskuleutdanning/fagutdanning
 • førarkort kl B.

Søkar må tilfredsstille kompetansekrava i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesenet § 40 om førebyggande personell. Dersom dette kravet ikkje er tilfredsstilt, må søkar vere villig til å ta
nødvendig kurs ved Norges Brannskole

Vi søker etter deg som har:

 • evne til arbeide både sjølvstendig og i team
 • evne til å kommunisere med menneske i alle aldrar
 • gode datakunnskapar
 • god munnleg og skriftleg framstillingsevne
 • god serviceinnstilling

Vi tilbyr:

 • løn etter kompetanse og erfaring
 • gode pensjons- og forsikringsordningar
 • eit godt arbeidsmiljø
 • ein variert arbeidskvardag

Du søker elektronisk. Politiattest av nyare dato må leverast før start i stilling.

Velkomen som søkar, vi ser fram til å høyre frå deg.

 

Del på:

Referansenummer:

23/2573

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Fast

Søknadsfrist:

25.03.2023

Adresse:

Hafstadvegen 42, rådhuset 0000 Førde

Kart: