Sunnfjord kommune Sande bu- og miljøteneste

Sande bu- og miljøteneste har ledig faste

Helgestillingar

Sande Bu- og miljøteneste yt døgnkontinuerlege tenester til personar med psykisk utviklingshemming, og som elles treng langvarige og koordinerte tenester. Tenesta yt og avlastningsteneste til personar i 2 avlastningsleiligheiter. Personalbasane er knytta tett opp til omsorgsbustadene og avlastningsleilighetene til brukarane. Vi yt tverrfaglege tenester som inneber støtte og opplæring knytta til dagleglivet sine funksjonar som hygiene, ernæring og sosiale ferdigheiter. Støtta inneber også hjelp til å handtere og meistre somatiske ogpsykiske vanskar. 

Vi har for tida ledig: 

 • 18-24 % faste stillingar med arbeid kvar 3. eller 4. helg. 

Vi har fleire helgestillingar som er ledige, og alle som har interesse innan fagfelt i omsorgssektoren kan søke.  Dei som har ønska fagutdanning kan få tilbod om fast stilling, andre aktuelle søkarar får tilbod om mellombels stilling i 6 månader. 

Krav til søkar:

 • miljøterapeut med helse- og sosialfagleg høgskuleutdanning
 • helsefagarbeidar 
 • gyldig politiattest
 • førarkort klasse B

Vi søker deg som:

 • har ønske om og glede av å arbeide med menneske med ulike behov
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • evne til å arbeide i team likegodt som sjølvstendig
 • er fleksibel, løysningsorientert og påliteleg
 • har gode norskkunnskapar, både munnleg og skriftleg
 • har evne til å reflektere og stimulere til god etisk praksis
 • gode IKT kunnskapar

Vi tilbyr:

 • engasjerte kollegar og leiarar
 • eit godt og inkluderande arbeidsmiljø
 • pasientnært og fagleg fokus
 • varierte og spennande faglege utfordringar
 • god opplæring
 • kompetansetillegg for relevant vidareutdanning
 • løns – og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande lover, reglar og tariffavtalar
 • gode pensjons- og forsikringsordningar
 • verne-og sjukepleiestudentar har eiga lønsramme, med stigande lønn under studiet

 

Du søker elektronisk.

Velkommen om søkar!

 

 

 

 

Del på:

Referansenummer:

23/2008

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Fast

Heiltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift/turnus

Sektor:

Omsorg

Stillingstype:

Helsefagarbeidar
Miljøterapeut

Søknadsfrist:

10.04.2023

Tiltreding:

Snarast

Arbeidsstad:

Sande

Adresse:

Hafstadvegen 42 0000 Førde

Kart: