Sunnfjord kommune Areal og byggesak

Sunnfjord kommune har ledig stilling som

Arealplanleggar

Er du oppteken av berekraftig samfunnsutvikling og har lyst på nye utfordringar? Då har du moglegheit til å søke 100 % vikarstilling i 1 år som arealplanlegger i Sunnfjord kommune.

Sunnfjord er ein ung kommune, og saman med innbyggarane, næringslivet og frivilligheita bygger vi Sunnfjord. Hos oss har vi trivelege kollegaer i eit spennande og tverrfagleg miljø. Det er stor aktivitet i kommunen og arbeidsdagen er variert og utfordrande. Eininga Areal og byggesak er organisert under kommunalområde Teknisk og miljø og har til samen 19 tilsette. Innanfor eininga vert det utført tenester innan landmåling, matrikkel, kartforvaltning, plan- og byggesakshandsaming, tilsyn, lovbrotsoppfølging og deling.

Arbeidsoppgåver:

 • handsame private og kommunale planforslag, jf. plan- og bygningslova
 • utføre planoppgåver i dynamikk mellom politikk og administrasjon
 • andre relevante oppgåver innanfor verksemda
 • informasjon og rettleiing til publikum

Endring og tilpassing av arbeidsoppgåver kan skje avhengig av kompetanse og behovet i kommunen.

 

Kvalifikasjonar:

 • master innan relevante fagområde som arealplanlegging, by- og regionalplanlegging, arkitektur, landskapsarkitektur, samfunnsgeografi, naturforvaltning, urbanisme, ingeniør, jurist, eigedomsfag m.m.
 • relevant erfaring frå arealforvaltning med utarbeiding eller handsaming av reguleringsplanar etter plan- og bygningslova vert lagt vekt på
 • kompetanse om GIS og bruk av kartverktøy
 • erfaring med byutvikling og/eller utgreiingsarbeid er også ønskeleg
 • du har interesse for berekraftig samfunnsutvikling og god kjennskap til plansystemet, plan- og bygningslova og offentleg regelverk
 • det vert stilt krav om god kunnskap om offentleg forvaltning og samspelet mellom administrasjon og politikk
 • du har god norsk munnleg og skriftleg framstillingsevne
 • du har førarkort for personbil

Lang relevant erfaring kan i særlege tilfelle erstatte noko formalkompetanse. Tiltreding og løn etter avtale. Vi brukar programvare frå Norkart (GISLINE) til forvaltning av kart- og plandata.

Sunnfjord kommune er ein inkluderande arbeidslivsbedrift som ønsker mangfald. Vi oppfordrar kvalifiserte kandidatar til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsetting.

 

Vi søker deg som:

 • er inkluderande og omgjengeleg og trivest med teamarbeid
 • jobbar sjølvstendig, tek eige initiativ og handterer godt å jobbe under press
 • har vilje til å tileigne deg ny kunnskap
 • er løysingsorientert og har stor arbeidskapasitet

Personlege kvalifikasjonar, samt evne til å arbeide systematisk og sjølvstendig vert lagt vekt på.

Vi kan tilby:

 • faglege utfordringar og varierte arbeidsoppgåver med stor påverknad og utviklingsmoglegheit
 • ein arbeidsplass som verdset høg kompetanse
 • gode moglegheiter for faglag utvikling
 • eit tverrfagleg miljø og samarbeid mellom einingar
 • fleksitidsordning
 • lønn etter avtale
 • gode pensjons- og forsikringsordningar

 Du søker elektronisk.

 

Velkommen som søkar!

 

Del på:

Referansenummer:

23/9462

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Vikariat

Heiltid/Deltid:

Heiltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

10.09.2023

Arbeidsstad:

Sunnfjord

Adresse:

Hafstadvegen 42 6800 Førde

Kart: