Sunnfjord kommune Bemanningssenteret

Sunnfjord heimeteneste søker etter

Sommarvikarar 2023, heimetenestene

Våre flinke og dyktige medarbeidarar treng å vite at jobben deira blir godt ivaretatt i sommar. Vi treng difor vikarar som vil jobbe hos oss i forbindelse med ferieavvikling sommaren 2023. Ein sommarjobb hos oss kan gjere vegen til fast jobb kortare!

Sunnfjord heimeteneste yt tenester innan heimesjukepleie, heimehjelp og velferdsteknologi. Vi er totalt 6 einingar som dekker ulike distrikt i kommunen. Vi har ansvar for tenestemottakarar i private heimar og i omsorgsbustadar. Arbeidsoppgåvene i heimesjukepleien er mellom anna stell og pleie, oppfølging av medisinar, kreftomsorg og lindrande behandling, demensomsorg og kvardagsrehabilitering. I tillegg yter vi heimehjelpsoppgåver i form av reinhald og handling av matvarer. Vi har integrert velferdsteknologiske løysingar i tenesta vår. Heimetenesta ynskjer å vere ei levande teneste med eit framtidsretta fokus, der fagutvikling står sentralt. Målet er å finne dyktige ferievikarar som kan vere med å dra i denne retninga. Er det deg?

Vi søker sommarvikarar til einingane:

 • Naustdal heimeteneste
 • Sande heimeteneste
 • Vassenden heimeteneste
 • Skei heimeteneste
 • Førde heimeteneste (2 einingar)

Vi kan tilby:

 • 80 - 100 % vikariat
 • opplæring med løn
 • aktivt miljø og spennande oppgåver
 • bonusordning
 • eigen lønsstige for sjuke- og vernepleiestudentar

Vi søker deg som er:

 • fleksibel
 • god til å samarbeide
 • god til å kommunisere på norsk, både munnleg og skriftleg

For enkelte einingar må du har førarkort klasse B. 

Politiattest vert krevd før start i stilling.

Vi tilset fortløpande så det er ingen grunn til å vente med å søke!

 

Kontaktpersonar:

Førde heimeteneste, eining 1: Caroline Langedal, tlf. 90579496 , e-post caroline.langedal@sunnfjord.kommune.no

Førde heimeteneste, eining 2: Camilla Elvebakk Stein, tlf. 915 47 838, e-post camilla.lovise.elvebakk.stein@sunnfjord.kommune.no

Naustdal heimeteneste: Mona Kidøy Svalheim, tlf. 905 37 710, e-post mona.kidoy.svalheim@sunnfjord.kommune.no

Sande heimeteneste: Therese Brakestad, tlf. 970 54 100, e-post: therese.brakestad@sunnfjord.kommune.no

Vassenden heimeteneste: Irene Svarstad, tlf. 911 30 455, e-post irene.olaug.svarstad@sunnfjord.kommune.no

Skei heimeteneste: Heidi Husetuft Flatjord, tlf. 901 89 460, heidi.husetuft.flatjord@sunnfjord.kommune.no

 

Del på:

Referansenummer:

22/11780

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Vikariat

Heiltid/Deltid:

Heiltid

Arbeidstid:

Skift/turnus

Sektor:

Omsorg

Stillingstype:

Assistent

Søknadsfrist:

15.04.2023

Kontaktpersonar:

Aud Marie Åsen

mob: +47 47634735

Adresse:

Hafstadvegen 42 6802 Førde

Kart: