Sunnfjord kommune Bygg- og eigedomsforvaltning

Bygg- og eigedomsforvaltning søker ny medarbeidar

Elektroinstallatør

Bygg- og eigedomsforvaltning har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehald av alle bygningar som Sunnfjord kommune eig. Dette er administrasjonslokaler, skular, barnehagar, institusjonar, kulturbygg, idrettsanlegg og kommunale bustader. Vi administrerer og utfører dagleg tilsyn, drift og vedlikehald av bygningar og tekniske installasjonar

Vi har ansvaret for ein bygningsmasse på om lag 160 000 m2, fordelt på på ca. 80 formålsbygg og ca. 500 bustadeiningar.

Om stillinga

Sunnfjord kommune har behov for å styrke kompetansen innan elektrofaget. Vi ønsker å tilsette ein elektroinstallatør som vil vere fagleg og administrativt knytt til eininga Bygg- og eigedomsforvaltning.

Elektroinstallatøren vil ha det faglege ansvaret for alle arbeidsområder innanfor elektro. Det vil vere stort fokus på internkontroll, systemoppbygging og installasjonsarbeid.

Arbeidsoppgåver:

 • installasjonsarbeid, drift og vedlikehald
 • andre oppgåver innan byggdrift ligg òg til stillinga  
 • sjå til at arbeid vert utført i samsvar med forskrift og krav for elektriske anlegg, godkjenne og kontrollere anlegg
 • HMS- og kvalitetsansvarleg i sitt fagfelt
 • kontakt mot mellom anna DSB og DLE
 • avvikshandtering og gjennomføring av vedlikehaldsplaner
 • kontroll og godkjenning av lågspenningsanlegg

Krav til kvalifikasjonar:

 • relevant bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskuleteknikkar med relevant fagbrev
 • minst 4 års relevant praksis opparbeidd etter endt utdanning
 • godkjent prøve administrert av direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (søkar utan autorisasjon vert ikkje vurdert) 

 Vi søker deg som har:

 • erfaring frå større prosjektet når det gjeld framdrift, kvalitet og økonomi
 • erfaring innan brannførebygging elektro
 • erfaring frå tilsyn og revisjon
 • erfaring både frå privat og offentleg verksemd

Du søker elektronisk.

Velkomen som søkar, vi ser fram til å høyre frå deg!

  

Del på:

Referansenummer:

23/2571

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Fast

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

25.03.2023

Tiltreding:

Hausten 2023

Adresse:

Hafstadvegen 42 6800 Førde

Kart: