Sunnfjord kommune Tildelingseininga

Tildelingseininga har ledig stilling som

Sakshandsamar for tenester til menneske med fysisk og psykisk nedsett funksjon

Sunnfjord kommune har samla sakshandsaming innan helse og omsorg i eit miljø – tildelingseininga for helse- og omsorgstenester. Tildelingseininga er organisert under kommunalsjef for omsorg, og er tverrfagleg samansett av sjukepleiar, barnevernspedagog, sosionom og vernepleiar. Eininga er for tida lokalisert på Rådhuset i Førde, og har ei sentral rolle i Sunnfjord kommunen si tenesteyting. Eininga har 10 årsverk.

Vi har ledig stilling:

 • 100 % fast stilling som sakshandsamar for tenester til menneske med fysisk og psykisk nedsett funksjon

Stillinga vil i stor grad være knytt til sakshandsaming av søknader knytt til avlasting, helsehjelp, praktisk bistand opplæring og heimehjelp hjå heimebuande. Det vil også omfatte sakshandsaming knytt til dagtilbod, støttekontakt og bu-tiltak i våre Bu- og miljøtenester. Sakshandsamar vil ha ansvar for innhenting av informasjon frå brukar og samarbeidspartar. Sakshandsamar vil ha stor grad av brukarkonakt i møter og ved heimebesøk. 

Krav til søkar: 

 • bachelor innanfor helse-, omsorgs- og sosialfag
 • førarkort klasse B
 • gode norsk kunnskapar både skrifteleg og munnleg
 • erfaring frå arbeid innan kommunal helse- og omsorgsteneste
 • Det er ynskeleg med relevant vidareutdanning utover bachelornivå.

Godkjent politiattest av ny dato må leggast fram før tiltreding

Vi søker deg som:

 • har god arbeidskapasitet, og evne til å handtere ein hektisk kvardag med mange arbeidsoppgåver
 • er strukturert, og kan planlegge eigen arbeidskvardag
 • har god kjennskap til bruk av IT-verktøy. Sunnfjord kommune nyttar journalprogrammet CosDoc
 • er fagleg trygg, og er flink både til å samarbeide med andre og til å arbeide sjølvstendig
 • har erfaring med sakshandsaming innan helse- og omsorg 
 • er budd på å møte brukar der det er best eigna, ofte i heimebesøk
 • erfaring frå arbeid i bu- og miljøteneste

Vi kan tilby:

 • utfordrande, varierte og meiningsfylte arbeidsoppgåver
 • godt arbeidsmiljø
 • samarbeid med mange engasjerte menneske i og utanfor kommunen
 • kompetansetillegg for relevant vidareutdanning
 • rekrutteringstillegg
 • gode pensjons og forsikringsordningar

Velkomen som søkar!

Du må søke elektronisk. 

Del på:

Referansenummer:

23/2537

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Fast

Heiltid/Deltid:

Heiltid

Arbeidstid:

Dag

Sektor:

Administrasjon

Stillingstype:

Sakshandsamar

Søknadsfrist:

02.04.2023

Tiltreding:

Snarast

Adresse:

Hafstadvegen 42 0000 Førde

Kart: