Sunnfjord kommune Vaksenopplæring og integrering

Vaksenopplæring og integrering søker

Programrådgjevar

Vaksenopplæring og Integrering har ansvar for busetjing av flyktningar i Sunnfjord Kommune, introduksjonsprogram for nykomne flyktningar, norskopplæring for vaksne innvandrarar og grunnskule for vaksne. Introduksjonsprogrammet har som mål at deltakarane skal bli sjølvstendige økonomisk. Programmet skal kvalifisere deltakar til vidare utdanning eller arbeid. Flyktningane skal ha foreldrerettleiing, livsmeistring, kartlegging og kvalifiseringstiltak, opplæring i norsk og samfunnskunnskap,

 Pr 1.9.2023 er det om lag 160 deltakarar i introduksjonsprogrammet og om lag 180 deltakarar i norskopplæringa.

Grunna stor auke på busette flyktningar og tal på deltakarar i introduksjonsprogrammet for nykomne flyktningar i Sunnfjord Kommune, treng Vaksenopplæring og Integrering nye programrådgjevarar. Vi kan tilby varierte og spennande oppgåver innan eit viktig samfunnsområde.

Vi har ledig: 

 • 4 faste stillingar på 100 %

Arbeidsoppgåver: 

Busetjing av nykomne flyktningar. Det kan og bli noko arbeid på ettermiddag og kveld

Introduksjonsprogrammet:

 • Praktisk og teoretisk opplæring og rettleiing for å kunne bu og leve i Norge 
 • Planlegging og gjennomføring av kvalifiserande tiltak 
 • Rettleiing og tett oppfølging av deltakarar i introduksjonsprogrammet 
 • Kontakt med NAV og andre aktuelle instansar i høve kvalifisering 
 • Sakshandsaming 
 • Heimebesøk

Krav til søkar: 

 • relevant høgare utdanning frå høgskule/universitet, minimum bachelorgrad innan helse- / sosialfag eller tilsvarande 
 • kunnskap om offentleg sakshandsaming og forvaltning 
 • erfaring og kjennskap til å arbeide med menneske i krise 
 • gode nynorskkunnskapar 
 • god skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk 
 • gode engelskkunnskapar 
 • gode ikt-kunnskaparerfaring med fagsystema IMDI-nett og Visma flyvo er ønskeleg 
 • førarkort klasse B
 • erfaring med liknande arbeid med flyktningar er ein fordel

Vi søker deg som kan: 

 • jobbe sjølvstendig og i team 
 • jobbe i eit hektisk, utfordrande og fleirkulturelt miljø 
 • jobbe strukturert og målretta 
 • utøve stor fleksibilitet og ha gode samarbeidsevner

Vi tilbyr: 

 • eit godt og internasjonalt arbeidsmiljø
 • gode pensjons- og forsikringsordningar

Velkomen som søkar1

Du må søke elektronisk. 

 

Del på:

Referansenummer:

23/9768

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Fast

Heiltid/Deltid:

Heiltid

Arbeidstid:

Dag

Stillingstype:

Sakshandsamar

Søknadsfrist:

01.10.2023

Tiltreding:

01.11.2023

Arbeidsstad:

Førde

Kontaktpersonar:

Adresse:

Hafstadvegen 42 6800 Førde

Kart: